03.10.2019 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU (09-12-2019)

KONU: 3.Etap 2.Kısım Plan Değişikliği hk.                                       03/12/2019

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

 

 

Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 03.12.2019 tarihinde saat 14:00'da Belediye Meclis Odasında; Komisyon Başkanı Komisyon Başkanı Gökay KELEŞOĞLU, ve üyeler; Erdal ZENGİN, Memet Henifi KARATAŞ, Adem İÇLİ, Ahmet YILDIZ’ın katılımıyla Belediye Meclisi’nin 02.12.2019 gün ve 19. toplantısının 1.birleşiminin 1.oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündemin 2. maddesindeki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.11.2019 gün ve 38 sayılı plan değişikliği hk. müzekkeresinin müzakeresi için toplanmıştır.


 

Söz konusu planlama çalışması ile donatı alanları genel başlığı altındaki kullanımlarda herhangi bir yüzölçümü azalması yapılmamış ihtiyaca göre fonksiyon dönüşümleri ya da yer değişiklikleri yapılmıştır. Bunun yanında; bisiklet yol ağı tasarımı geçtiğimiz aylarda alınan meclis kararlarına müteakiben devam ettirilmiştir.

 

Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde; yapılan değişiklikle bisiklet yol ağının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 24. maddesinin ‘Uygulama İmar Planları’ başlığı altında belirtilen Uygulama imar planlarında yaya ve bisiklet yolları ile bisiklet park yerleri uygulama ilkeleri geliştirilmesi esastır.” Maddesine istinaden oluşturulduğu ve bisiklet kullanımına teşvik edici bir uygulama olacağı ve hem bisiklet ağının hem de donatı değişimlerinin insan ve çevre sağlığı açısından olumlu sonuçlar doğuracağı düşünülerek; oybirliği/oyçokluğu ile kabul edilmiş ve meclisimizin onayına sunulmuştur.

 

 

 

 

 

Gökay KELEŞOĞLU

İMAR KOMİSYONU BAŞKANI

 

Erdal ZENGİN

ÜYE

 

 

Memet Henifi KARATAŞ

ÜYE

 

 

 

Adem İÇLİ

ÜYE

 

 

 

Ahmet YILDIZ

ÜYE

 

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2018

Web Tasarım: OZCGRUP