03.06.2021 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU (21-06-2021)

03.06.2021

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 03.06.2021 tarihinde saat 10.30'da Belediye Meclis Odasında; Komisyon Başkanı Gökay KELEŞOĞLU ve üyeler; Beytullah ÇOŞKUN, Kemal BUZKUŞ, Adem İÇLİ ve Mikail ÇELİK’in katılımıyla Belediye Meclisi’nin 01.06.2021 gün ve 11. toplantısının 1.birleşiminin 1.oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündemin 2. maddesindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.05.2021 tarih ve 43 sayılı Belediye Hissesi hakkındaki müzekkeresinin müzakeresini görüşmek üzere toplanmıştır.


 

İLGİ: Mustafa TANIK’ın 25.05.2021 gün ve 13699 sayılı dilekçesi.

 

20.05.2021 tarih 87 Karar no.lu Belediye Meclis Kararı ile İlçemiz Kızılpınar Mahallesi 836 ada 10 no.lu parselde bulunan tamamı 409,51m2 miktarındaki Belediyemize ait 13/50 oranındaki 106,47m2’lik hissenin diğer malik İlyas MARDİN ‘e satışının yapılmasına karar verilmiştir. Ancak Belediye hissesini devralmadan parselde hissedar olan İlyas MARDİN kendisine ait hissenin tamamını Mustafa TANIK’a satış yapmıştır.

Komisyonumuzca yapılan incelemeler ve müzakereler neticesinde; yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, 20.05.2021 tarih 87 Karar no.lu Belediye Meclis Kararı ile İlyas MARDİN’e satışına karar verilen İlçemiz Kızılpınar Mahallesi 836 ada 10 no.lu parselde bulunan tamamı 409,51m2 miktarındaki Belediyemize ait 13/50 oranındaki 106,47m2’lik hisseye ilişkin yapılan satışın iptal edilmesi;

İlgi dilekçe doğrultusunda İlçemiz Kızılpınar Mahallesi 836 ada 10 no.lu parselde bulunan tamamı 409,51m2 miktarındaki Belediyemize ait 13/50 oranındaki 106,47m2’lik hissenin diğer malik Mustafa TANIK’a satışının yapılmasına komisyonumuzca “Oy Birliği” ile kabul edilerek Meclisimizin onayına sunulmuştur.


 


 

 

Gökay KELEŞOĞLU

İMAR KOMİSYONU BAŞKANI

 

 

 

 

Adem İÇLİ

ÜYE

 

 

Beytullah ÇOŞKUN

ÜYE

 

 

 

 

 

Mikail ÇELİK

ÜYE

 

 

Kemal BUZKUŞ

ÜYE

 

 

 

KONU: Plan Değişikliği hk. 03 / 06 / 2021

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

 

 

 

Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 03.06.2021 tarihinde saat 10:30'da Belediye Meclis Odasında; Komisyon Başkanı Gökay KELEŞOĞLU, ve üyeler; Beytullah COŞKUN, Kemal BUZKUŞ, Adem İÇLİ VE Mikail ÇELİK’in katılımıyla Belediye Meclisi’nin 01.06.2021 gün ve 11. toplantısının 1.birleşiminin 1.oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündemin 1. maddesindeki Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü’nün 26.05.2021 tarih 58 sayılı plan değişikliği hk. müzekkeresinin müzakeresi için toplanmıştır.

Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğü’ne ait, G.M.K.P. Mahallesi 45 ada 3 numaralı parsel, mer’i uygulama imar planında Resmi Kurum Alanı fonksiyonunda bulunmaktadır. Söz konusu Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü’nün teklif plan değişikliği; İlçemiiz G.M.K.P. Mahallesi 45 ada 3 numaralı parselin ayrık nizam 5 katlı yapılaşma koşullarındaki ticaret alanı fonksiyonuna dönüştürülmesini içermektedir.

1/1000 ölçekli teklif uygulama imar planı değişikliğine esas hazırlatılmış, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2020 tarih 2020/760 sayılı kararıyla onaylandığı görülmüştür.

Yapılan inceleme ve müzakereler neticesinde; İlçemiz G.M.K.P. Mahallesi 45 ada 3 numaralı parsele ait Uygulama İmar Planı değişikliğinin, çevre yapılaşma koşullarına uyumlu olduğu ve planlama esaslarına uygun olduğu görülmüş olup, komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilerek Meclisimizin onayına sunulmuştur.

 

 

 

 

 

 

Gökay KELEŞOĞLU

İMAR KOMİSYONU BAŞKANI

 

Beytullah COŞKUN

ÜYE

 

 

Kemal BUZKUŞ

ÜYE

 

Adem İÇLİ

ÜYE

 

Mikail ÇELİK

ÜYE

 

 

KONU: Trafo yerleri hk. 03.06.2021

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

 

 

Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 03.06.2021 tarihinde saat 10:30'da Belediye Meclis Odasında; Komisyon Başkanı Gökay KELEŞOĞLU, ve üyeler; Beytullah COŞKUN, Kemal BUZKUŞ, Adem İÇLİ VE Mikail ÇELİK’in katılımıyla Belediye Meclisi’nin 01.06.2021 gün ve 11. toplantısının 1.birleşiminin 1.oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündemin 3. maddesindeki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2021 tarih 59 sayılı trafo yerleri hk. müzekkeresinin müzakeresi için toplanmıştır.

20.04.2021 tarih bila sayılı TREDAŞ dilekçesi ekinde sunulmuş teklif imar planı değişikliğinin kapsamı; İlçemiz Gazimustafakemalpaşa Mahallesi Rüya Sokak’ta yer alan park alanında DM03-TR11A trafo alanının, İstasyon Mahallesi Çayır Sokak’ta yer alan park alanında DM03-TR07 trafo alanının ve İstasyon Mahallesi 1141 ada 3 numaralı parselde yer alan terminal alanında DM09-TR32 trafo fonksiyonlarının önerilmesini içermektedir.

Yapılan inceleme ve müzakereler neticesinde Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından hazırlatılan “trafo” lejantının imar planlarımıza işlenmesine ait, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve ekleri komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilerek Meclisimizin onayına sunulmuştur.

 

 

 

 

 

 

Gökay KELEŞOĞLU

İMAR KOMİSYONU BAŞKANI

 

Beytullah COŞKUN

ÜYE

 

 

Kemal BUZKUŞ

ÜYE

 

Adem İÇLİ

ÜYE

 

Mikail ÇELİK

ÜYE

 

 

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2018

Web Tasarım: OZCGRUP