03.05.2019 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU (19-05-2019)

KONU: İskan Harçları hk.                                                                                     

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 03.05.2019 tarihinde saat 15.30'da ve 06.05.2019 tarihinde saat 15:00’da Belediye Meclis Odasında; Komisyon Başkanı Gökay KELEŞOĞLU, ve üyeler; Erdal ZENGİN, Memet Henifi KARATAŞ, Adem İÇLİ, Ahmet YILDIZ’ın katılımıyla Belediye Meclisi’nin 02.05.2019 gün ve 7.Toplantısının 1.birleşiminin 1.oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündemin 3. Maddesindeki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.04.2019 tarih ve 5 sayılı iskan harçları hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi için toplanmıştır.

Belediyemiz tarafından yapılan iş ve işlemlerle ilgili harç tarifesi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanununu gereğince Belediye meclisinin yetkisinde olup 08.10.2018 tarih 2018/131 sayılı meclis kararı ile 2019 yılına esas güncellenmiştir.

Ancak iskan işlemlerinde alınacak harçların belirlendiği tarifenin 2., 17.,  44. Ve 72. Maddesindeki harç miktarlarının yeniden değerlendirilmesi hususu hasıl olmuştur.

Yapılan incelemeler ve müzakereler neticesinde; Belediyemizce alınmakta olan İskan Muayene Ücretlerinde P indirim yapılması hususu oy birliğiyle kabul edilerek tavsiye kararı olarak meclisimizin onayına sunulmuştur.

 

Gökay KELEŞOĞLU

İMAR KOMİSYONU BAŞKANI

Erdal ZENGİN

ÜYE

 

Mehmet Henifi KARATAŞ

ÜYE

Adem İÇLİ

ÜYE

Ahmet YILDIZ

ÜYE

 

 

KONU: Belediye Hissesinin satışı hk. 03.05.2019

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU


 

Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 03.05.2019 tarihinde saat 15.00'da Belediye Meclis Odasında; Komisyon Başkanı Gökay KELEŞOĞLU, ve üyeler; Erdal ZENGİN, Mehmet Henifi KARATAŞ, Adem İÇLİ ve Ahmet YILDIZ’ın katılımıyla Belediye Meclisi’nin 02.05.2019 gün ve 8.Toplantısının 1.birleşiminin 1.oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündemin 2. Maddesindeki Çerkezköy İlçesi sınırı içerisindeki muhtelif parselde bulunan Belediye Hissesinin satışı hakkındaki müzekkeresinin müzakeresini görüşmek üzere toplanmıştır.

İlçemiz Kızılpınar Mahallesi 393 ada 23 no.lu parselde bulunan tamamı 228,00m2 miktarındaki Belediyemize ait 11/2400 oranındaki 1,05m2’lik hisse diğer malik Rıza KOÇGÜRBÜZ tarafından satın alınmak istenmekte olup,

Yapılan incelemeler ve müzakereler neticesinde; yukarıda belirtilen şekilde adı geçen muhtelif ada parselde bulunan Belediyemize ait hissenin parsellerde bulunan diğer malikine satışının yapılması komisyonumuzca “Oy Birliği” ile kabul edilerek Meclisimizin onayına sunulmuştur.


 


 


 

Gökay KELEŞOĞLU

İMAR KOMİSYONU BAŞKANI

Erdal ZENGİN

ÜYE

 

Mehmet Henifi KARATAŞ

ÜYE

 

 

 

Adem İÇLİ

ÜYE

 

 

 

Ahmet YILDIZ

ÜYE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2018

Web Tasarım: OZCGRUP