03.05.2019 BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU (19-05-2019)

BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

 

Belediye Bütçe Komisyonu 03.05.2019-06.05.2018 tarihinde saat 10,00’da Belediye Meclis odasında Cengiz MEMİŞ, Dilek KÖKSAL, Memet KAR, Mikail ÇELİK ve Hüseyin KARACA’nın  katılımıyla toplanmıştır.

 

Komisyon Başkanlığına  Dilek KÖKSAL, Komisyon Başkan Yardımcılığına Memet KAR, komisyon sözcülüğüne ise Cengiz MEMİŞ oy birliği ile.seçilmiştir.

 

1-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.04.2019 tarih ve 655 Sayılı Belediye Başkanlığımızın 2018 Mali Yılı Gelir ve Gider Kesin Hesaplarının Görüşülmesi:

1-2018 Yılı Bütçesi:

a-2018 Yılı Gider Bütçesi 166.637.166.00 -TL tahmin edilmiş 2.571.780,40 TL bir önceki yıldan devir yapılmış 169.208.946,40 TL toplam ödenek verilmiş ve 134.040.790,35  TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı

Gerçekleşen            

 

Personel Giderleri:         24.742.393,99              

Sos.Güv.Primleri:             1.001.497,25                 

Mal-Hizmet Al. Gideri:  102.532.844,19                  

Faiz Giderleri:                       -----                                     

Cari Transferler:               2.866.132,02                

Sermaye Giderleri:           2.772.922,90                

Sermaye Transferleri:       125.000,00    

Toplam                           =134.040.790,35

 

b-2018 Yılı Gelir Bütçesi:  166.637.166,00-TL  tahmin edilmiş, Yıl içinde 124.441.369,09 TL tahakkuk etmiş tahakkuk oranı u dir. 110.120.754,13 TL brüt gelir  ve 108.506.637,64 TL net gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı

Gerçekleşen            

                                                                                          

Vergi Gelirleri                52.606.484,64             

Teşebbüs/Mülkiyet G       1.435.069,27              

Alınan Bağış ve Yrd                   

Diğer Gelirler                  56.079.200,22               

Sermaye Gelirleri:                       -                  

Alacaklardan Tahsilat                 -

Toplam                        110.120.754,1335

 şeklinde 2018 yılı gelir ve gider bütçesi kesin hesabına oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Mikail ÇELİK ve Hüseyin KARACA 2018 mali yılında Doğrudan temin oranının bütçenin ’nu aşıyor olması ve özel kalem giderlerinin fahiş görülmesi sebebiyle  kesin hesabı red ederek  onaylamamıştır.

 

 

Cengiz MEMİŞ        Dilek KÖKSAL        Memet KAR       

 

 

 

Mikail ÇELİK         Hüseyin KARACA

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2018

Web Tasarım: OZCGRUP