02.07.2021 BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU (08-07-2021)

BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

 

Belediye Bütçe Komisyonu 02.07.2021 tarihinde saat 15,00’da Belediye Meclis odasında Bulut BECERİK, Serdar ÜRKMEZ, Memet Henifi KARATAŞ, Neziha TEMÜR, Hüseyin KARACA’nın  katılımıyla toplanmıştır.

 

1-Cumhuriyet Mahallesi Tepe Camii Yapma ve Yaşatma Derneğine Yardım Hakkında Yazılarının Görüşülmesi:

 

5393 Sayılı Belediye Kanunun Belediyenin görev ve sorumlulukları başlıklı 14. Maddesinin .b) bendine göre ; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

 

Ayrıca, Diğer kuruluşlarla ilişkiler başlıklı 75.maddesine göre de; Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;

 

a)  bendi uyarınca;  Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır. Şeklindedir.

 

5393 sayılı Belediye Kanunun 75/a maddesine istinaden talep olması halinde Çerkezköy İlçe Müftülüğü ile protokol yapılarak Çerkezköy İlçe Müftülüğüne, Cumhuriyet Mahallesi Tepe Camii yapımı için   30.06.2021 tarih ve 31527 sayılı resmi gazetede  yayınlanan 2021/14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı’nın Tasarruf Tedbirleri genelgesi de dikkate alınarak; Bulut BECERİK Serdar ÜRKMEZ  Memet Henifi KARATAŞ  100.000,00 TL yardım yapılmasını Neziha TEMÜR ve Hüseyin KARACA 600.000,00 TL yardım yapılmasını önermişler ve bu hususta belediye başkanına yetki verilmesine; 100.000,00 TL yardım yapılmasına komisyonumuzca oy çokluğu ile karar verilmiş, tavsiye kararı olarak Meclisimizin onayına sunulmuştur.

 

 

Bulut BECERİK      Serdar ÜRKMEZ         Memet Henifi KARATAŞ    

 

 

 

 

 Nezihe TEMÜR        Hüseyin KARACA

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2018

Web Tasarım: OZCGRUP