02.07.2021 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU (08-07-2021)

KONU: G.M.K.P. Mahallesi 225 ada 1 parsel hk.                                               02 / 07 /  2021                                                                   

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

 

 

Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 02.07.2021 tarihinde saat 10:00'da Belediye Meclis Odasında; Komisyon Başkanı Gökay KELEŞOĞLU, ve üyeler; Beytullah COŞKUN, Kemal BUZKUŞ, Adem İÇLİ VE Mikail ÇELİK’in katılımıyla Belediye Meclisi’nin 01.07.2021 gün ve 13. toplantısının 1.birleşiminin 1.oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündemin 5. maddesindeki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.06.2021 gün 79 sayılı müzekkeresinin müzakeresi için toplanmıştır.

    Çerkezköy Belediyesi’nin 18.03.2021 tarihli yazısı ile, Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında başvuru yapıldığı anlaşılmıştır. Söz konusu başvuruda, mülkiyeti Çerkezköy Belediyesi’ne ait 225 ada 1 numaralı parselin “yerleşim birimlerinin arasında kalışı ve çevresel koşullara uygun faaliyetlerin yürütülecek olması ve vaziyet planında yapılaşmasının buna göre sağlanması” hususlarından bahsedilmiş ve dosya ekinde sunulan vaziyet planına esas 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında uygun değişikliklerin yapılması hakkında kurul görüşüne başvurulmuştur.

Başvurunun 14.06.2021 tarih 98 Nolu Toprak Koruma Kurulunda görüşüldüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 25.06.2021 tarihli yazısı ile alınan kararın bildirildiği anlaşılmıştır. Söz konusu yazıda, Toprak Koruma Kurulu’nun 98 nolu kararında, “….Çerkezköy İlçesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, 225 ada 1 no’lu, 58.498 m2 alanda tarım dışı kullanım olan çiçek, sera ve fidan yetiştirme ve teknik donatı alanı olarak yapılan talebe ait vaziyet planı ve yatırım nev’ine ilişkin ilgili Belediye Başkanlığı’ndan bilgi alınmasına ve Kurul gündeminde tekrar değerlendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.” Şeklinde karar alındığı ve “başvurunuzda bulunan vaziyet planında belirtilen fonksiyonlara ve alanlara ilişkin Belediye Meclis Kararı alınarak Kurumumuza gönderilmesi” hususlarından bahsedilmiştir.

Yapılan inceleme ve müzakereler neticesinde; İlçemiz G.M.K.P. Mahallesi 225 ada 1  numaralı parsele ait 18.03.2021 tarihli başvuru ekinde sunulmuş vaziyet planının çevre yapılaşma koşullarına uygun olarak hazırlandığı görülmüş olup ekte onaylandığı haliyle, komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilerek Meclisimizin onayına sunulmuştur.

 

 

Gökay KELEŞOĞLU

İMAR KOMİSYONU BAŞKANI

 

Kemal BUZKUŞ

ÜYE

   

                      Mikail ÇELİK

                              ÜYE

                        

 

 

                                                                                                                                           02.07.2021

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 02.07.2021 tarihinde saat 10.00'da Belediye Meclis Odasında; Komisyon Başkanı Gökay KELEŞOĞLU ve üyeler; Beytullah ÇOŞKUN, Kemal BUZKUŞ, Adem İÇLİ ve Mikail ÇELİK’in katılımıyla Belediye Meclisi’nin 01.07.2021 gün ve 13. toplantısının 1.birleşiminin 1.oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündemin 1. maddesindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.06.2021 tarih ve 52 sayılı Belediye Hissesi hakkındaki müzekkeresinin müzakeresini görüşmek üzere toplanmıştır.

 

İLGİ: a) Erkin SEZGİN’in 01.06.2021 tarih 14282 sayılı dilekçesi.

                       b) Sündüz SİVRİ’nin 04.06.2021 tarih 14653 sayılı dilekçesi.

                       c) Hüseyin AKGÜNDÜZ ve Mehmet AYYILDIZ’ın 29.06.2021 tarih 16791

                           sayılı dilekçesi.

                       d) UNIQ LOJİSTİK VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ vek.

                           Hüseyin TEMUR’un 30.06.2021 tarih 16964 sayılı dilekçesi.

                       e) Kaan YURTTAŞ vek. Engin CAMCI’nın 01.07.2021 tarih 17123 sayılı

                           dilekçesi.

 

  1. İlçemiz Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 49 ada 11 no.lu parselde bulunan tamamı 310,18m2 miktarındaki Belediyemize ait 919/31018 oranındaki 9,19m2’lik hisse diğer malik Erkin SEZGİN tarafından satın alınmak istenmekte,
  2. İlçemiz Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 49 ada 13 no.lu parselde bulunan tamamı 277,87m2 miktarındaki Belediyemize ait 134/27787 oranındaki 1,34m2’lik hisse diğer malik Sündüz SİVRİ tarafından satın alınmak istenmekte,
  3. Kapaklı İlçesi Karaağaç Mahallesi 423 ada 31 no.lu parselde bulunan tamamı 505,99m2 miktarındaki Belediyemize ait 546/2400 oranındaki 115.11m2’lik hisse diğer malikler Hüseyin AKGÜNDÜZ ve Mehmet AYYILDIZ tarafından eşit hisse nispetinde satın alınmak istenmekte,
  4. İlçemiz Veliköy Mahallesi 130 ada 8 no.lu parselde bulunan tamamı 331,00m2 miktarındaki Belediyemize ait 40/331 oranındaki 40,00m2’lik hisse diğer malik UNIQ LOJİSTİK VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ tarafından satın alınmak istenmekte,
  5. İlçemiz Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 1341 ada 21 no.lu parselde bulunan tamamı 15.858,86m2 miktarındaki Belediyemize ait 243/792943 oranındaki 4,86m2’lik hisse diğer malik Kaan YURTTAŞ tarafından satın alınmak istenmektedir.

 

Komisyonumuzca yapılan incelemeler ve müzakereler neticesinde; yukarıda belirtilen şekilde İlgi dilekçeler ile satışı talep edilen adı geçen muhtelif ada parsellerde bulunan Belediyemize ait hisselerin, parsellerde bulunan diğer maliklerine satışının yapılması komisyonumuzca “Oy Birliği” ile kabul edilerek Meclisimizin onayına sunulmuştur.

 

        Beytullah ÇOŞKUN

                   ÜYE

 

 

     

                    Mikail ÇELİK

                    ÜYE

 

Kemal BUZKUŞ

         ÜYE

  

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2018

Web Tasarım: OZCGRUP